Παραποταμιο Εσωτερικο Ελος Πηνειου 1

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61102300
2812,64
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°33'41''N 21°41'3''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή