Παραποταμιο Εσωτερικο Ελος Παλιοποταμου 2

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61102200
210,89
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°33'39''N 21°38'25''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή