Παραποταμιο Εσωτερικο Ελος Παλιοποταμου 1

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61102100
280,56
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°35'36''N 21°37'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR23 - Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Κόζιακας Τρικάλων

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή