Παραποταμιο Εσωτερικο Ελος Αχλαδοχωριου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61101900
118,07
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°37'51''N 22°1'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή