Τεχνητα Λιμνια Φαρκαδωνας

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61101800
13,23
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°37'34''N 22°4'46''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή