Τεχνητα Λιμνια Γριζανου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61101700
47,55
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°40'11''N 22°3'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή