Μικρη Λιμνη Αγρελιας

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61101500
1,06
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°43'16''N 21°55'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή