Λιμνη Στεφανιαδα

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61101400
175,48
0,00
Λίμνες
Inland
2020
39°15'51''N 21°29'44''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή