Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Πηνειου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61101300
116,70
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°33'54''N 22°7'5''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή