Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Βαλτου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61101100
119,39
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°15'0''N 22°5'18''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή