Παραποταμιο Εσωτερικο Ελος Καλεντζη

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61101000
491,97
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°15'15''N 21°57'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή