Εσωτερικο Ελος Μελισσας

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61100900
10,64
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°20'0''N 21°56'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή