Εσωτερικο Ελος Κεραμιδιου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61100700
32,45
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°35'5''N 22°5'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή