Τεχνητο Λιμνιο Κρηνης

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61100600
0,77
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°37'13''N 22°0'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή