Εσωτερικο Ελος Ζουρπαπα

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61100500
77,70
77,70
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°34'33''N 21°55'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1440005 ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ - ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή