Τεχνητη Λιμνη Ταυρωπου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61100100
21124,84
21031,45
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
39°17'42''N 21°44'50''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Νησί Νιάγκα λίμνης Πλαστήρας Δήμου Ιταμού
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1410001 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή