Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Μεγαλου Ελευθεροχωριου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61000200
52,75
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°40'12''N 22°4'17''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή