Τεως Παρακτιο Ελος Αυλακιου

Αττικής
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
GR300455000
0,00
Unknown
2017
0°0'0''N 0°0'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Περιγραφή

Ο υγρότοπος έχει συμπεριληφθεί σε αυτούς που έχουν υποστεί κρίσιμη υποβάθμιση και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και χαρακτηρίζεται ως "Σχεδόν εξαφανισθείς". Επιπλέον, έχει χαρακτηριστεί ως υγρότοπος Γ' Προτεραιότητας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή