Εσωτερικο Ελος Βαλομαντρας

Αττικής
Σαρωνικού
GR300454000
2,80
Unknown
2017
37°50'42''N 23°54'54''E
Εξαγωγή σε PDF
image_330.jpg

Περιγραφή

Το Εσωτερικό Έλος Βαλομάνδρας βρίσκεται στον Δήμο Σαρωνικού, δυτικά της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων. Πρόκειται για μικρή ελώδη κατακλυσμένη έκταση περίπου 3 στρ., με βάθος νερού στο βαθύτερο σημείο περίπου 40 εκ (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Παλαιότερα καταλάμβανε μεγαλύτερη έκταση και προς νότια υπήρχε και δεύτερο μικρότερο έλος. Περιφερειακά της κατακλυσμένης έκτασης φύονται υγρόφιλα είδη όπως Ranunculus muricatus και Carex divisa. Προς τη χέρσο λόγω των επιχωματώσεων κυριαρχούν νιτρόφιλα είδη όπως Mercurialis annua, Silybum marianum, Echium spp., Malva sylvestris, Notobasis syriaca κ.ά. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Εσωτερικού Έλους Βαλομάνδρας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Ts - Εποχικές λιμνούλες γλυκού νε ρού (μικρότερες των 80 στρεμμάτων) και εποχικά έλη γλυκού νερού, των οποίων ο πυθμένας αποτελείται από ανόργανα υλικά.
Τύποι Οικοτόπων
3170
Χλωρίδα
Mentha pulegium
Ranunculus peltatus
Bolboschoenus marotimus
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus muricatus
Carex divisa
Mercurialis annua
Silybum marianum
Malva sylvestris
Notobasis syriaca
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Παρουσία ενδιαφερόντων ειδών άγριων ζώων και φυτών
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

402.ασυνεχής αστικοποίηση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
100.Καλλιέργεια 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση Εννέα Πύργοι

Πηγές

Εικόνες

image_330.jpg
image_331.jpg
image_332.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εσωτερικό Έλος Βαλομάνδρας.jpg Επιστημονική οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017