Τεχνητος Υγροτοπος Κανατας Κερατεας

Αττικής
Λαυρεωτικής
GR300453000
0,00
Unknown
2017
0°0'0''N 0°0'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Περιγραφή

Ο Τεχνητός Υγρότοπος Κανάτας Κερατέας έχει πλήρως τροποποιηθεί. Βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Γ' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Αττικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, αναφέρεται ως οικοσύστημα το οποίο έχει υποστεί κρίσιμη υποβάθμιση και χρήζει άμεσης αποκατάστασης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή