Τεχνητη Λιμνη Ιπποδρομου

Αττικής
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
GR300451000
5,14
Unknown
2017
37°52'24''N 23°57'52''E
Εξαγωγή σε PDF
image_329.jpg

Περιγραφή

Βρίσκεται εντός του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο. Ανήκει στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη) και καταλαμβάνει έκταση 5 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Τα νερά της λίμνης χρησιμοποιούνται σε περίπτωση πυρκαγιάς για τον ανεφοδιασμό ελικοπτέρων. Η Τεχνητή Λίμνη Ιπποδρόμου βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση της Τεχνητής Λίμνης Ιπποδρόμου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
2 - Λιμνούλες αστικών και γεωργικών περιοχών για αναψυχή, για άρδευση φυτών και εξασφάλιση νερού σε ζώα,καθώς και μικρές δεξαμενές (γενικά μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα
Chalcides ocellatus
Ablepharus kitaibelii
Eryx jaculus
Elaphe situla
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis

Αξίες & Υπηρεσίες

Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

100.Καλλιέργεια 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
605.ιππόδρομος 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EE.Αύξηση οικονομικών δυνατοτήτων 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
620.Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EU.Αύξηση δυνατοτήτων για τουρισμό/αναψυχή 6.Μερική βελτίωση των υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_329.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Τεχνητή Λίμνη Ιπποδρόμου.jpg Επιστημονική οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017