Εσωτερικο Ελος Λουτσας Καλαμιων

Αττικής
Σπάτων - Αρτέμιδας
GR300448000
0,00
Unknown
2017
0°0'0''N 0°0'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Περιγραφή

Το έλος θεωρείται ως ένα από τα επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήματα του χερσαίου τμήματος της Αττικής που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Το έλος έχει χαρακτηριστεί ως υγρότοπος Γ' Προτεραιότητας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή