Τεχνητη Λιμνη Εθνικου Κηπου

Αττικής
Αθηναίων
GR300445000
0,85
Unknown
2017
37°58'25''N 23°44'18''E
Εξαγωγή σε PDF
image_241.jpg

Περιγραφή

Βρίσκεται εντός του Εθνικού Κήπου στον Δήμο Αθηναίων (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Έχει έκταση περίπου 1 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Η ""Μεγάλη Λίμνη"" αποτελεί μάλλον το σημαντικότερο αξιοθέατο του Κήπου. Έχει βάθος περίπου ενός μέτρου και λειτουργεί ως υδαταποθήκη του Εθνικού Κήπου. Τα νερά που καταλήγουν εδώ προέρχονται από τον Άγιο Θωμά (Γουδί) και μέσω ενός συστήματος υπέργειων και υπόγειων αυλάκων διοχετεύονται σε όλο τον Κήπο. Το σύνολο της έκτασης του Εθνικού Κήπου είναι χαρακτηρισμένο ως ""Κρατικός Δημόσιος Κήπος"", ενώ βάσει Π.Δ. (ΦΕΚ 187/Δ/11) ανήκει στα Μνημεία και τοπία υδατικού ενδιαφέροντος Αττικής.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
2 - Λιμνούλες αστικών και γεωργικών περιοχών για αναψυχή, για άρδευση φυτών και εξασφάλιση νερού σε ζώα,καθώς και μικρές δεξαμενές (γενικά μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα
Testudo marginata
Podarcis erhardii
Lacerta trilineata
Chalcides ocellatus
Eryx jaculus
Elaphe situla
Mauremys rivulata
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Accipiter nisus
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Apus pallidus
Athene noctua
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Certhia brachydactyla
Coccothraustes coccothraustes
Columba livia
Corvus corone cornix
Cuculus canorus
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Fringilla coelebs
Garrulus glandarius
Hippolais pallida
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Larus cachinnans
Loxia curvirostra
Luscinia megarhynchos
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Muscicapa striata
Oriolus oriolus
Otus scops
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Prunella modularis
Regulus regulus
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Strix aluco
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Troglodytes troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

606.πάρκο ψυχαγωγίας 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EB.Βελτίωση γνωρισμάτων αισθητικής 7.Σημαντική βελτίωση των υγροτπικών αξιών
EW.Αύξηση της αξίας για την άγρια ζωή 7.Σημαντική βελτίωση των υγροτπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EU.Αύξηση δυνατοτήτων για τουρισμό/αναψυχή 6.Μερική βελτίωση των υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Εθνικός κήπος - Μνημεία και τοπία υδατικού ενδιαφέροντος Αττικής

Εικόνες

image_241.jpg
image_242.jpg
image_243.jpg
image_244.jpg
image_245.jpg
image_246.jpg
image_247.jpg
image_248.jpg
image_249.jpg
image_250.jpg
image_251.jpg
image_252.jpg
image_253.jpg
image_254.jpg
image_255.jpg
image_256.jpg
image_257.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Τεχνητή Λίμνη Εθνικού Κήπου.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017