Εκβολη Ρεματος Μεγαρων

Ρέμα Μαυραντζά
Αττικής
Μεγαρέων
GR300442000
9,87
Unknown
2017
37°58'41''N 23°21'8''E
Εξαγωγή σε PDF
image_4.jpg

Περιγραφή

Η Εκβολή Ρέματος Μεγάρων ή Ρέμα Μαυραντζά βρίσκεται στη Δυτική Αττική, στον Δήμο Μεγαρέων (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη) και καταλαμβάνει έκταση 10 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Εδώ εκβάλλει το ρέμα Μεγάρων ή Μαυραντζά που διαρρέει την πόλη των Μεγάρων. Πλησίον της εκβολής βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος Παλαιοκάστρου. Το Ρέμα Μεγάρων βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση της Εκβολής Ρέματος Μεγάρων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Cakile maritima
Suaeda vera
Πανίδα
Chalcides ocellatus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
402.ασυνεχής αστικοποίηση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
506.τοπικός αερολιμένας, ελικοδρόμιο 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HC.Απώλεια διαδρόμων άγριας ζωής 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
830.Διευθέτηση υδατορευμάτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_4.jpg
image_5.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εκβολή Ρέματος Μεγάρων (Ρέμα Μαυραντζά).jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017