Τεως Παρακτιο Ελος Μαυρου Λιθαριου

Αττικής
Σαρωνικού
GR300427000
0,00
Unknown
2017
37°44'5''N 23°54'15''E
Εξαγωγή σε PDF
image_146.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Μαύρου Λιθαρίου έχει πλήρως τροποποιηθεί. Βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Γ' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Αττικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, αναφέρεται ως οικοσύστημα το οποίο έχει υποστεί κρίσιμη υποβάθμιση και χρήζει άμεσης αποκατάστασης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Dittrichia viscosa
Echium italicum
Foeniculum vulgare
Hypericum triquetrifolium
Pistacia lentiscus
Sinapis alba
Tamarix sp.
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών
609.άλλες αθλητικές/τουριστικές εγκαταστάσεις 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_146.jpg
image_147.jpg
image_148.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή