Τεχνητος Υγροτοπος Παλαιοντολογικου Πικερμιου

Αττικής
Ραφήνας - Πικερμίου
GR300415000
6,13
Unknown
2017
38°0'46''N 23°57'47''E
Εξαγωγή σε PDF

Περιγραφή

Ο τεχνητός υγρότοπος δημιουργήθηκε από τις εκσκαφές που έγουν γίνει στο χώρο του παλαιοντολογικού πάρκου. Υπάγεται στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και καταλαμβάνει έκταση περίπου 6 στρ. (Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017). Ο Τεχνητός Υγρότοπος Παλαιοντολογικού Πικερμίου βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
7 - Λιμνούλες από εκσκαφές σε λατομεία και ορυχεία.
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα
Podarcis erhardii
Chalcides ocellatus
Ablepharus kitaibelii
Eryx jaculus
Elaphe quatuorlineata
Telescopus fallax
Vipera ammodytes
Tadarida teniotis
Dryomys nitedula
Pipistrellus kuhlii
Anthus pratensis
Erithacus rubecula
Galerida cristata
Passer domesticus
Pica pica
Sylvia melanocephala

Αξίες & Υπηρεσίες

Εμπλουτισμός των υπογείων υδροφορέων
Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Τεχνητός Υγρότοπος Παλαιοντολογικού Πικερμίου.jpg Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017